Pages Menu

Categories Menu

Posted by on sty 25, 2018 in Zdrowie |

Badania psychologiczne – co powinien wiedzieć rodzic?

Za rozwój psychiczny młodego człowieka odpowiadają w pierwszej kolejności rodzice. Właśnie dlatego powinni mieć oni wiedzę odnośnie współczesnych zagrożeń takich jak depresja, lęki, zaburzenia odżywiania, zespół ADHD itp. Oczywiście trudno wymagać od każdej rodziny specjalistycznej wiedzy psychologicznej, ale współpraca z psychologiem, regularne badania i inne formy pomocy w rozwoju psychicznym dziecka powinny być już standardem.

O tym, że regularne badania psychologiczne powinny stanowić stały element wychowania dziecka, świadczą statystyki chorób i zaburzeń psychicznych w XXI w. Otóż na depresję cierpi 1/6 młodych w wieku 15-22 lat. Zaburzenia lękowe dotykają 1/10 tej samej grupy. Ponadto powszechna jest anoreksja (zwłaszcza u młodych dziewczyn), poważne problemy z nawiązywaniem relacji z innymi, a także zaburzenia prowadzące do uzależnień od narkotyków (w których narkotyki mają stanowić remedium na owe zaburzenia). Jeszcze raz więc: rola rodziców w rozwoju psychicznym młodej osoby jest wręcz kluczowa, dlatego nie można jej zaniedbać.