Pages Menu

Categories Menu

Posted by on sty 25, 2018 in Zdrowie |

Badania psychologiczne dla pracowników

Aby zweryfikować możliwość pracy danego pracownika na danym stanowisku, można przeprowadzić tzw. psychotesty. W wielu przypadkach (choć nie we wszystkich) są one zresztą obowiązkowe – albo jako jednorazowe (przed podjęciem pracy), albo jako powtarzane (i to nawet po kilku latach).

Badania psychologiczne mogą być powtarzane wówczas, gdy pracodawca zauważy, że dany pracownik obniżył jakość wykonywania swoich zadań na tym samym stanowisku. W takiej sytuacji pracownik może zostać skierowany do lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o konieczności (lub jej braku) owych badań. Co ważne: badania będą dotyczyły wówczas wyłącznie problemów zgłoszonych przez pracodawcę, tzn. nie mogą mieć one szerszego zakresu. Oczywiście, jak wspomnieliśmy, nie każdy zawód wymaga psychotestów, ale z drugiej strony są zawody, w których trzeba przeprowadzać je niemal cały czas (policja, wojsko itd.). Jeżeli mamy więc wątpliwości co do własnej kondycji psychicznej, warto się w ten sposób zdiagnozować jeszcze przed podjęciem pracy.