Pages Menu

Categories Menu

Posted by on sty 25, 2018 in Zdrowie |

Bizmut

Stosowany jako drugi co do skuteczności lek przeciwkiłowy w okresie międzywojennym, bizmut stanowi uzupełniający lek przeciwkiłowy w bardziej konserwatywnie nastawionych ośrodkach. Bizmut różni się od penicyliny i arsenu swym bardziej przewlekłym działaniem. Z tego względu bizmut uznawano za lek, który należy kojarzyć z bardziej energicznymi środkami przeciwkiłowymi, a więc początkowo z neosalwarsanem, a następnie z penicyliną.