Pages Menu

Categories Menu

Posted by on sty 25, 2018 in Zdrowie |

Leczenie chorych z reinfekcją kiłową

Przyjmuje się, że metody leczenia tych chorych nie powinny w zasadzie różnić się od zwykle stosowanych w uprzednim leczeniu choroby. Wyniki leczenia chorych z reinfekcją nie odbiegają w niczym od uzyskiwanych po pierwszym leczeniu kiły (Bazex i wsp.). Chorych z wątpliwą reinfekcją powinno się leczyć jak chorych z nawrotami kiły. W grupie 250 chorych na kiłę wczesną leczonych benzatyną stwierdzono 23 reinfekcją u 17 chorych, z tych u jednego 3-krotną (Bowszyc). Stosując zgodne ze schematami leczenie u tych chorych nie zauważono żadnych różnic w szybkości seronegatywizacji w porównaniu z chorymi na kiłę wczesną leczonymi po raz pierwszy. U wszystkich chorych z reinfekcją w okresie kiły wtórnej nie zanotowano żadnego wpływu leczenia na ON, który utrzymywał się w ciągu całej kontroli jako silnie dodatni.