Pages Menu

Categories Menu

Posted by on sty 25, 2018 in Zdrowie |

Leczenie ciągłe kiły

Leczenie ciągłe kiły (die kontinuierliche Behandlung). System ten przyjęto w Stanach Zjednoczonych jako pewien standard postępowania (Iong term method). Największym rozpowszechnieniem cieszył się schemat: 30—60—0—3 (30 wstrzyknięć neoarsenobenzolu, 60 bizmutu, 0 pauz i 3 lata kontroli). W zasadzie leczenie było ciągłe — trwało ok. 26 tyg. Polegało ono na naprzemiennym stosowaniu arsenobenzolu i bizmutu. Pewną modyfikację standardowego schematu stanowiło skracanie okresu leczenia do 26, a nawet do 12 tyg. W latach poprzedzających drugą wojną światową arsenobenzol zastępowano ma- farsenem, co umożliwiało wykonywanie wstrzykiwań co 3—4 dni.