Pages Menu

Categories Menu

Posted by on sty 25, 2018 in Zdrowie |

Leczenie intensywne

Leczenie intensywne (die intensive Arsenbehandlung). Wobec tego że przewlekłe leczenie arsenobenzolem kończyła praktycznie tylko nieznaczna część chorych, zrodziła się koncepcja bardzo znacznego skrócenia okresu leczenia preparatami arsenu. W tym celu posługiwano się codziennymi kroplówkami dożylnymi, stosowanymi w ciągu 3—5 godz. przez kolejne 3 dni. Każdego dnia wprowadzono dożylnie 1,5 neoarsenobenzolu w 150 ml fizjologicznego roztworu soli (Tzanck i wsp.). Ujemną stroną intensywnego leczenia arsenem była konieczność hospitalizowania wszystkich chorych; u ok. 50% leczonych dochodziło do rozwoju różnych powikłań.