Pages Menu

Categories Menu

Posted by on sty 25, 2018 in Zdrowie |

Mechanizm działania w arsenoterapii kiły

Arsenobenzole działają przeciwkrętkowo pośrednio — po utlenieniu się ich w ustroju do tlenków arsenu. Bezpośrednie działanie krętkobójcze in vitro tłumaczy się przeprowadzeniem badań przy dostępie tlenu; znika ono w warunkach beztlenowych. Arsenobenzole tworzą w roztworze związki koloidowe, ich działanie i toksyczność zależą w dużym stopniu od stopnia asocjacji i wielkości cząsteczek w roztworze, który stanowiła najczęściej woda destylowana, 0,6% roztwór soli kuchennej lub 3% glukoza.