Pages Menu

Categories Menu

Posted by on sty 25, 2018 in Zdrowie |

Metaloterapia kiły

Historię lecznictwa kiły, podobnie jak chorób zakaźnych w ogóle, można scharakteryzować jako proces przechodzenia od leczenia empirycznego do przyczynowego. Początek tego ostatniego stanowiła arseno- i bizmutoterapia kiły, a współczesnym rozwinięciem stało się wprowadzenie penicyliny — najbardziej czynnego przeciwkrętkowego antybiotyku. W związku z powyższym można podzielić leczenie kiły na 3 okresy: 1. Okres leczenia empirycznego przy użyciu związków rtęciowych, obecnie bardziej interesujący historyka niż klinicystę. 2. Okres skutecznej metaloterapii kiły, zapoczątkowany syntezą salwarsanu przez Ehrlicha, a następnie odkryciem przeciwkiłowych właściwości bizmutu przez Levaditiego. 3. Okres leczenia kiły penicyliną.