Pages Menu

Categories Menu

Posted by on sty 25, 2018 in Zdrowie |

Metoda „krótkiego leczenia” penicyliną

Metoda „krótkiego leczenia” penicyliną (Kurzbehandlung). Sprowadza się ona do stosowania penicyliny prokainowej, także PAM lub penicyliny antyhistaminowej, w dawce dziennej 0,6—0,9 min j., do ogólnej dawki 6—14 min j. Tak znaczne zróżnicowanie dawkowania zależne jest od tego, że duża część autorów stosuje progresywnie wyższe dawki penicyliny u chorych na kiłę wczesną z bardziej odległym terminem zakażenia. Pogląd, że przekroczenie dawki 6 min j. nie zwiększa odsetka wyleczeń w kile wczesnej, nie utrzymał się, szczególnie w odniesieniu do chorych na kiłę wtórną. Aktualnie przeważa pogląd o celowości stosowania globalnej dawki 12—14 min j. penicyliny prokainowej bez względu na okres kiły wczesnej (Degos; Hellerstróm; Wiedmann). W instrukcjach obowiązujących w lecznictwie uspołecznionym w Polsce — zaleca się zróżnicowanie dawkowania penicyliny odpowiednio do okresu kiły wczesnej.