Pages Menu

Categories Menu

Posted by on sty 25, 2018 in Zdrowie |

Metoda „szybkiego leczenia” penicyliną kiły wczesnej

Metoda „szybkiego leczenia” penicyliną kiły wczesnej (Schnellbehandlung). Koncepcja „szybkiego” leczenia kiły stała się aktualna z wprowadzeniem do lecznictwa w 1953 r. benzatyny. W pierwotnym ujęciu szybkie leczenie kiły polega na 1 lub 2 wstrzyknięciach benzatyny, w dawce ogólnej 2,4—4,8 min j. Wartość szybkich metod leczenia kiły wczesnej jest bezsporna, zwłaszcza jeśli chodzi o masowe leczenie kiły. Mimo swych dodatnich stron szybkie metody leczenia wykazują dość znaczny odsetek niepowodzeń, który wynosi 5—15%, zależnie od okresu kiły wczesnej (King; Willcox). Korzystniejsze wyniki uzyskuje się przy stosowaniu „krótkich” metod leczenia kiły wczesnej przy zastosowaniu penicyliny prokainowej, w których odsetek nawrotów kiły jest mniejszy i nie przekracza na ogół 5% stanu leczonych chorych.