Pages Menu

Categories Menu

Posted by on sty 25, 2018 in Zdrowie |

Ocena wyników leczenia kiły wczesnej

Spośród wszystkich okresów kiły, kiła wczesna umożliwia najbardziej obiektywną oceną wyników leczenia. Związane jest to z jej objawowym charakterem klinicznym oraz faktem negatywizowania się dodatnich OK po leczeniu, przynajmniej w olbrzymiej większości przypadków. Zarówno wyniki badań klinicznych, jak i bakteriologicznych nie mogą stanowić całkowicie pewnych kryteriów w ocenie wyników leczenia ze względu na znaną właściwość kiły do przechodzenia w stan utajenia, także niezależnie od wszelkiego leczenia. To samo można powiedzieć o OK, które mogą pod wpływem leczenia czasowo przechodzić z dodatnich w ujemne. Odczyny te mogą również negatywizować się samoistnie mimo braku leczenia, z chwilą gdy nasilenie posocznicy krętkowej zmniejszy się wybitnie. Znaczenie ujemnego ON jako kryterium wyleczenia kiły wczesnej jest przedmiotem dalszych badań; podkreśla się, że ON nie powinien być stosowany w rutynowej poleczeniowej kontroli serologicznej (Felke). Wobec względności jednorazowych wyników badań bakteriologicznych, klinicznych i serologicznych w ocenie wyników leczenia kiły wczesnej — należy przyjąć, że tylko dostatecznie długa kontrola poleczeniowa chorych może stworzyć wystarczającą podstawę w tym względzie. W ocenie tej duże znaczenie ma również poleczeniowa niezakaźność dla partnerów płciowych; u kobiet ważnym kryterium pomyślnych wyników leczenia kiły wczesnej jest rodzenie przez nie zdrowych dzieci.