Pages Menu

Categories Menu

Posted by on sty 25, 2018 in Zdrowie |

Penicylina antyhistaminowa

Jest ona pod względem chemicznym połączeniem jądra penicyliny z grupą anty- histaminową. Preparat ten nie jest produkowany w Polsce. Penicylina antyhistaminowa stosowana jest w zawiesinie wodnej. Po wstrzyknięciu 0,6 min j. tego preparatu skuteczny leczniczo poziom antybiotyku utrzymuje się we krwi w ciągu 4—5 dni, co świadczy o powolnym jego wchłanianiu się, analogicznym do stwierdzanego po PAM. Stwierdzono, że po podaniu wymienionej dawki poziom penicyliny we krwi wynosi 0,1 j./ml jeszcze po 4 dniach od wstrzyknięcia. W kile wczesnej zaleca się wstrzykiwanie tego preparatu w przerwach 3—4 dni. Szczególnym rozpowszechnieniem cieszy się ten preparat w Niemczech. Ażeby zwiększyć poziom antybiotyku we krwi, produkuje się preparaty zawierające w swym składzie, obok penicyliny antyhistaminowej, krystaliczną benzyłpenicylinę. Preparatem takim jest Megacillin (0,8 penicyliny antyhistaminowej + 0,2 krystalicznej penicyliny G) oraz Neopenyl (0,3 penicyliny antyhistaminowej + 0,1 soli sodowej benzylpenicylmy). Wymienione tu preparaty mają jednocześnie właściwości szybkiego i wolnego wchłaniania się, co ma szczególną wartość w leczeniu, np. rzeżączki.