Pages Menu

Categories Menu

Posted by on sty 25, 2018 in Zdrowie |

Poarsenowe objawy uboczne

Ze względu na całkowite zdezaktualizowanie arsenoterapii uzasadnione jest zrezygnowanie z przedstawienia patogenezy, obrazu klinicznego, rozpoznania i rokowania powikłań poarsenowych. Powikłania te dzielono na lekkie, średnie i ciężkie. Do lekkich powikłań należały: nudności, wymioty, bóle głowy, złe samopoczucie po wstrzyknięciu, niewielkie zwyżki ciepłoty, dreszcze, świąd, przelotne osutki skórne, przebarwienia i rogowacenia poarsenowe. Za powikłania średnio ciężkie uchodziły: naczyniowe stany podwstrząsowe, osutki rumieniowo-wypryskowe oraz krwotoczne, żółtaczka bez większego wpływu na stan ogólny oraz zapalenie poarsenowe nerwów. Do ciężkich powikłań należały: uogólnione zapalenia skóry, wstrząsy naczyniowe z utratą przytomności i zapaścią obwodową, poważne uszkodzenia układu krwiotwórczego, trombocytopenia, ostry żółty zanik wątroby oraz poarsenowe zapalenie mózgu. Oprócz tych ogólnych powikłań znaczną rolę kliniczną odgrywały tzw. szkody miejscowe związane ze stosowaniem preparatów arsenowych. Klasycznym przykładem powikłań tej grupy było zapalenie żył oraz zapalenie tkanki podskórnej, spowodowane pozażylnym przedostaniem się arsenobenzolu w czasie wstrzykiwania.