Pages Menu

Categories Menu

Posted by on sty 25, 2018 in Zdrowie |

Preparaty bizmutu

Preparaty bizmutu. Istnieją 3 zasadnicze postacie preparatów bizmutowych: a. związki bizmutu rozpuszczalne w wodzie; b) organiczne związki bizmutu rozpuszczalne w olejach; c) związki bizmutu w zawiesinie olejowej, wykazujące najsilniejsze działanie przeciwkiłowe. Do zawiesin preparatów bizmutowych w olejach należały m. in. salicylan bizmutu (Bismulhum subsalicylicum) i oksybenzoesan bizmutu (Bismuthum oxybenzoicum), stosowane w 10% zawiesinie olejowej, a z preparatów zagranicznych — bizmogenol, casbis, spirobismoi i in.