Pages Menu

Categories Menu

Posted by on sty 25, 2018 in Zdrowie |

Szybkość negatywizowania się ON po leczeniu kiły wczesnej

W wyodrębnionej przez Bowszyca grupie 124 chorych na kiłę wczesną prześledzono dokładnie czas całkowitego znikania immobilizyn u chorych po leczeniu kiły wczesnej. Prawie takie same wyniki uzyskała Manikowska-Lesińska i wsp., którzy w grupie 251 chorych stwierdzili poleczeniowy ujemny ON u 58% badanych po 1 roku kontroli, a u 80% — po 2 latach kontroli. U pozostałych 20% chorych na kiłę wczesną należy liczyć się z późniejszym negatywizowaniem się ON, nawet do 4—5 lat od zakończenia leczenia. Fakt seronegatywizacji ON u około połowy chorych już w okresie pierwszego roku od zakończenia leczenia kiły wczesnej ma duże znaczenie praktyczne. Stwierdzenie u osoby kontrolowanej ujemnego ON w tym czasie — przy zadowalających innych wynikach kontroli — uprawnia do zakończenia obserwacji poleczeniowej, co w okresie posługiwania się wyłącznie OK uchodziło za niedopuszczalne. Przy dodatnim ON w tym czasie zaleca się powtórzenie tego badania po upływie 2, a nawet 3 lat, a to z uwagi na możliwość późniejszej negatywizacji tego odczynu (u ok. 20% badanych).