Pages Menu

Categories Menu

Posted by on sty 25, 2018 in Zdrowie |

Uczulenie na penicylinę benzatynową

Częstość uczulenia po benzatynie nie jest wyższa w porównaniu z penicyliną prokainową, a według niektórych autorów — znacznie niższa. W grupie 1377 chorych na rzeżączkę doszło do rozwoju objawów alergicznych po benzatynie u 0,3% leczonych (O’Brien i Smith). W bardzo dużej grupie 7000 chorych leczonych benzatyną stwierdzono objawy alergiczne po benzatynie u 0,24%, a więc kilka razy rzadziej niż u leczonych penicyliną prokainową, u których pojawiły się one u 0,8% (Smith i wsp.). Z własnych obserwacji wynika, że uczulenie na benzatynę jest pod względem klinicznym szczególnie niepożądane ze względu na niekiedy wielomiesięczne utrzymywanie się objawów zależne od wchłaniania się antybiotyku w ciągu szeregu tygodni.