Pages Menu

Categories Menu

Posted by on sty 25, 2018 in Zdrowie |

Wpływ leczenia penicyliną na zachowanie się odczynów serologicznych

Odróżnić tu należy wpływ wywierany przez leczenie na OK oraz na ON i FTA. Jak wiadomo, w ocenie wyników leczenia są szczególnie przydatne ilościowe OK, z których najbardziej znane są: odczyn Kolmeia, Kahna i VDRL. Ogólnie podkreśla się, że obniżanie się miana tych odczynów stanowi czulszy wskaźnik skuteczności leczenia, niż negatywizowanie się ON. Posiłkując się ilościowym OK, wykonywanymi w umownych terminach kontroli poleczeniowej — uzyskujemy bardziej pełny wgląd w dynamizm zakażenia kiłowego i jego wygasania, niż to ma miejsce przy posługiwaniu się ON. Do obniżania się miana poszczególnych OK i przejścia ich w ujemne nie dochodzi całkowicie równolegle, a to ze względu na różną ich czułość. OK przechodzą po leczeniu w ujemne tym szybciej, im krócej utrzymywały się przed rozpoczęciem leczenia, i tym wolniej, im termin zakażenia jest bardziej odległy. Bardziej intensywne od ogólnie przyjętego leczenie penicyliną nie wpływa przyśpiesząco na obniżanie się miana OK. Podkreśla się wolniejsze tempo negatywizowania się OK u chorych z reinfekcją kiłową w porównaniu z chorymi zakażonymi po raz pierwszy. Część autorów stwierdziła szybsze negatywizowanie się OK po leczeniu penicyliną niż po stosowaniu metaloterapii .