Pages Menu

Categories Menu

Posted by on sie 30, 2021 in Inne |

Wysłodki buraczane – suche czy mokre? Jak skarmiać zwierzęta wysłodkami?

Wysłodki buraczane – suche czy mokre? Jak skarmiać zwierzęta wysłodkami?

Wysłodki to wysokoenergetyczna pasza, która bardzo łatwo fermentuje w żwaczu, nie obniżając nadmiernie pH. Zakup wysłodków buraczanych nie jest problematyczny. Pasza jest dostępna w sprzedaży przez cały, okrągły rok, bez względu na to, czy kampania cukrownicza aktualnie trwa, czy też nie. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, dlaczego wysłodki są cenione przez hodowców bydła i jak wpływają na jakość produktów mlecznych!

Ochrona żwacza przed kwasicą i wysoka jakość produktów hodowli

Wysłodki buraczane są odpadem powstającym w wyniku produkcji cukru. Ich cechą szczególną jest wysoki poziom energii, jaką dają zwierzętom. Dzieje się tak, ponieważ głównym ,,dawcą’’ energii są węglowodany, a w szczególności pektyny. Pektyny wolno są fermentowane w żwaczu, nie obniżają zatem nadmiernie pH środowiska żwacza i tym samym są doskonałym środkiem do zapobiegania kwasicy. Wolna fermentacja w żwaczu oraz odpowiednie środowisko dla bakterii tam bytujących, powodują, że:

  • w mleku obniża się poziom mocznika
  • produkty hodowli wyróżniają się delikatnym smakiem
  • wydajność krów mlecznych zwiększa się

Jak widać powyżej, wysłodki buraczane mają szczególne znaczenie dla hodowców krów mlecznych.

Wysłodki buraczane a wysoka smakowitość – jakie dawki stosować?

Wysłodki są bardzo smakowitą paszą. Ze względu na funkcjonowanie w żwaczu mogą być uważane za paszę objętościową: w wilgotnym środowisku żwacza, wysłodki z buraków zwiększają swoją objętość, puchną. Jednak, jeśli weźmiemy pod uwagę moc energetyczną tej paszy, może być ona traktowana, jako typowa pasza treściwa. Zalecana dawka waha się zazwyczaj od 3-4 kg dziennie, aż do nawet 8 kg. dziennie. Wszystko zależy od tego, jakimi innymi paszami są skarmiane zwierzęta. Jeśli podajesz krowom mlecznym siano, kiszonki lub inną paszę treściwą, wówczas możesz poprzestać na dziennych dawkach oscylujących w granicach 3-4 kg dziennie. Pamiętaj jedynie, aby nie dopuścić do sytuacji, w której to krowy pobierają tylko wysłodki, ponieważ istnieje ryzyko, że zwierzęta nie będą w stanie zaspokoić swojego dziennego zapotrzebowania na składniki odżywcze.

Wysłodki mokre, czy suche? Które są lepsze?

Suche wysłodki zawierają około 90% suchej masy. Oznacza to, że mniej się psują niż wysłodki mokre, a poza tym odznaczają się wyższym potencjałem energetycznym niż wilgotna postać paszy. Wysłodki mokre można zakiszać, ale wówczas nie będą one dostarczały tyle energii, co wysłodki podsuszone.

Podsumowanie

Wysłodki to wysokoenergetyczna pasza, która korzystnie wpływa na jakość mleka. Sucha postać wysłodków jest łatwa w magazynowaniu i przechowywaniu. Nie bez znaczenia są też jej walory smakowe – to wysoko smakowita pasza, chętnie zjadana przez zwierzęta. Wysłodki nie podlegają wahaniom cenowym, jak np. soja, ale cena może się różnić ze względu na urodzaj buraka w danym roku. Niemniej jednak jest to pasza niedroga, można ją podać bezpośrednio na stół paszowy, bez większych przygotowań. Warto też wziąć pod uwagę jej właściwości zdrowotne – zapobieganie kwasicy żwacza, to istotna sprawa, zwłaszcza w przypadku wysokowydajnych krów mlecznych.