Pages Menu

Categories Menu

Posted by on sty 25, 2018 in Zdrowie |

Zagadnienie niepowodzeń w leczeniu kiły wczesnej

Niepowodzenia po leczeniu kiły wczesnej mają różny obraz kliniczny i serologiczny. Część z nich, jak np. reinfekcja i superimfekcja, mają tylko pośredni związek z leczeniem kiły. Omówienie ich w grupie niepowodzeń podyktowane jest względami praktycznymi. Podział niepowodzeń po leczeniu. Rozróżnia się następujące rodzaje niepowodzeń leczenia: a) nawroty serologiczne (sero-relapse); 2) nawroty kliniczne (clinical iecunence); 3) surowiczooporność (seroresistence); 4) nawroty w obrębie układu nerwowego (neuroreęurrence); 5) ponowne zakażenie kiłowe (reinfectio); 6) nadkażenie kiłowe (superinfectio).