Pages Menu

Categories Menu

Posted by on sty 25, 2018 in Zdrowie |

Mechanizm działania – rtęć

Rtęć nie działa krętkobójczo, ale korzystny jej wpływ na ustępowanie wykwitów kiły późnej miał zależeć od pobudzania przez metal wytwarzania przeciwciał i przyspieszenia procesu gojenia łącznotkankowego, zwłaszcza u osób leczonych wcierkami szarej maści. Przeciwkiłowe działanie metalu miało polegać na tym, że we krwi i innych płynach ustroju utrzymywała się zdysocjowana część leku, podczas gdy odkładająca się w tkankach rtęć była leczniczo nieczynna. Olejowe zawiesiny związków bizmutowych tworzą w miejscu wstrzyknięcia depot, skąd wchłaniają się wolno do krwi. Przeważająca część rtęci wydziela się drogą nerek, a w niewielkim tylko stopniu przez przewód pokarmowy.