Pages Menu

Categories Menu

Posted by on sty 25, 2018 in Zdrowie |

Leczenie wczesne kiły

Tzw. leczenie wczesne kiły (die Friihbehandlung). Polegało na przeprowadzeniu 1—2 leczeń arseno-bizmutowych. Warunkiem zaliczenia chorego do grupy ,,wcześnie” leczonych było zakażenie trwające nie dłużej niż 4 tyg., nieobecność wyraźnych zmian ze strony węzłów chłonnych oraz ujemne odczyny serologiczne w czasie leczenia (Zieler). Jeśli chory znosił dobrze leczenie, zwiększano sukcesywnie dawkę neoarsenobenzolu do 0,6—0,9 g na 1 wstrzyknięcie i ewentualnie zmniejszano przerwy między zabiegami.